PEREGRINACIÓN A LOURDES 2024

La Hospitalidad de Lourdes de Gipuzkoa celebró su 69 edición de peregrinación diocesana.

Un acontecimiento muy especial para “vivir, celebrar y orar”.

Gipuzkoako Lourdesko Ospitalitateak, 69. urtez, elizbarrutiko erromesaldia ospatu zuen. 

Oso gertakari berezia da “bizitzeko, ospatzeko eta otoitz egiteko”.