Misa Lourdes Txiki 2021

ORACION A LA VIRGEN DE LOURDES (Mayo 2021)

          En este sábado que desearíamos estar, como todos los años, en la gruta de Lourdes celebrando el día DIA DE GIPUZKOA de la Peregrinación Diocesana de Enfermos, nos dirigimos a ti Virgen de Lourdes, esta vez, desde el calor de nuestras Comunidades Parroquiales con humildad y confianza, y con el deseo de sentir cercano tu amor curativo a todos.

En estos duros momentos en los que sufrimos la pandemia del coronavirus, rezamos por todos los enfermos y sus familias… y por todos los que sentimos miedo, temor y ansiedad, con el deseo de que des consuelo a los que lloran la pérdida de sus seres queridos.

Oramos agradecidos por los que se encuentran en primera línea: médicos, enfermeras y personal hospitalario y de servicios, y por todos los que arriesgan sus vidas para salvar otras vidas. Concédeles fuerza, bondad, salud y paz.

Oramos, también, por la comunidad científica, para que puedan encontrar la manera de superar este coronavirus y ofrecer las vacunas no solo a los países ricos, sino también a los pueblos pobres del tercer mundo.

Oramos muy agradecidos por los incansables miembros de la Hospitalidad de Lourdes de Gipuzkoa, por los agentes de la Pastoral de la Salud de nuestras Comunidades Parroquiales y por todos los familiares que atienden y alivian a los enfermos en sus hogares.

María, Virgen de Lourdes, enséñanos a ver cómo es Jesús con los enfermos y los pobres. Su manera de acercarse a ellos, su esfuerzo por aliviarles y liberarles del dolor, su lucha por defender sus derechos y su dignidad, su interés por contagiarles su fe y su confianza en Dios Padre, su preferencia por estar junto a los que están solos, desvalidos y despreciados, y su deseo de llenarles a todos de vida, de alegría, de salud y de paz.

on confianza nos dirigimos a ti, Virgen de Lourdes, Madre de Dios y Madre nuestra, que brillas en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza, ayúdanos a conocer, vivir y ser testigos creíbles del amor de tu Hijo Jesús a todos.

          Ave, Ave, Ave María.

Javier Berzosa
(Consiliario de la Hospitalidad de Lourdes de Gipuzkoa)

LOURDESKO AMA BIRJINARI OTOIZA (2021eko maiatza)

          Urtero bezala, Lourdesko haitzuloan Gaixoen Elizbarrutiko Erromesaldiaren GIPUZKOAKO EGUNA ospatzen egon nahi genukeen larunbat honetan, Lourdesko Ama Birjinari zuzentzen gatzaizkio, oraingoan, gure Parrokia-Komunitateen berotik, umiltasunez eta konfiantzaz, eta zure maitasun sendagarria guztiengana hurbil sentitzeko gogoz.

Koronabirusaren pandemia sufritzen dugun une latz hauetan, otoitz egiten dugu gaixo eta haien familia guztien alde, baita beldurra, ikara eta antsietatea sentitzen dugunon alde ere, beren maiteen galera negar egiten dutenei kontsolamendua emateko irrikaz.

Eskerrak eman nahi dizkiegu lehen lerroan daudenei: medikuei, erizainei, ospitaleko eta zerbitzuetako langileei, eta bizitza arriskuan jartzen dutenei, beste bizitza batzuk salbatzeko. Eman iezaiezu indarra, ontasuna, osasuna eta bakea.

Era berean, komunitate zientifikoaren alde otoitz egiten dugu, koronabirus hau gainditzeko eta txertoak herrialde aberatsei ez ezik, hirugarren munduko herri pobreei ere eskaintzeko modua aurkitu dezaten.

Eskerrak eman nahi dizkiegu Gipuzkoako Lourdesko Ospitalitateko kide nekaezinei, gure Parrokia-Komunitateetako Osasun Pastoraltzako agenteei eta beren etxeetan gaixoak zaintzen eta arintzen dituzten senitarteko guztiei.

Maria, Lourdesko Ama Birjina, erakuts iezaguzu nolakoa den Jesus gaixoekin eta pobreekin. Haiengana hurbiltzeko modua, haiek arintzeko eta oinazetik askatzeko ahalegina, haien eskubideak eta duintasuna defendatzeko borroka, haien fedea eta Jainko Aitarenganako konfiantza kutsatzeko interesa, bakarrik, indargabetuta eta mespretxatuta daudenen ondoan egoteko nahia, eta guztiak bizitzaz, pozez, osasunez eta bakez betetzeko nahia.

Konfiantzaz zuzentzen gara zugana, Lourdesko Ama Birjina, Jainkoaren Ama eta Gure Ama, gure bidean salbaziorako eta itxaropenerako zeinu gisa distiratzen duzun horrengana, lagun iezaguzu zure Seme Jesusen maitasunaren berri izaten, bizitzen eta lekuko sinesgarriak izaten denoi.

          Ave, Ave, Ave María

Javier Berzosa
(Gipuzkoako Lourdesko Ospitalitatearen Kontsiliarioa)