HOSPITALIDAD DE LOURDES DE SANTANDER SANTANDERREKO LOURDESEKO OSPITALITATEA


El 10 de abril la Hospitalidad de Santander
inició su peregrinación anual al Santuario de
Lourdes. Este año celebraban su quincuagésimo aniversario, que no pudieron celebrarlo en
su fecha debido a la pandemia. La peregrinación venía acompañada del Obispo de la Dió-
cesis don Manuel Sánchez y de su presidente
Javier Almagro.
A su llegada a la parada técnica en el Hotel
Urdanibia fueron recibidos por la presidenta de
la Hospitalidad de Gipuzkoa, Lupe Aranzabal.
Apirilaren 10ean, Santanderreko Ospitalitateak Lourdeseko Santutegirako urteroko
erromesaldia hasi zuen.
Aurten berrogeita hamargarren urteurrena ospatzen ari ziren, pandemia dela eta ezin
izan zuten bere garaian ospatu. Erromesaldia Manuel Sánchez Elizbarrutiko Gotzainarekin batera egin zen, baita Javier Almagro Ospitalitateko lehendakariarekin.
Urdanibia Hoteleko geldialdi teknikora iritsi zirenean, Lupe Aranzabal, Gipuzkoako
Ospitalitatearen lehendakariak, harrera egin zien.